Treba sa prikrývať takou perinou, na akú máme

Zavedenie FinQ do vyučovania je dobrou možnosťou odovzdať študentom vedomosti a skúsenosti, ktoré im v reálnom živote pomôžu zorientovať sa vo svete financií. Mnohí sa dnes neúmerne zadlžujú, preto je potrebné žiakov viesť k tomu, aby sa po skončení školy nedostali do finančných problémov.