Portfólio v pilotnej triede

Odborný garant programu FinQ a hlavný metodik, doc. Kratochvíl, prináša krátku informáciu k práci s portfóliom v pilotných triedach.